Contact Us

News - ClipCon

skills

NLP – kada ga koristiti?

Neuro lingvističko programiranje je svjetski priznata metodologija u čijem fokusu je komunikacija, samomotivacija i postavljanje ciljeva. Značajan doprinos prilikom upotrebe NLP tehnika i alata možete ostvariti na ...

October 22, 2019

Sarajevo Marketing Summit

Konferencija Sarajevo Marketing Summit je događaj na kojem sudjeluju istaknuti eksperti iz poslovnog svijeta, marketinga i tržišnih komunikacija i donose nova znanja, novosti, ideje i energiju. Ovogodiš...