Contact Us

Category: skills

NLP – kada ga koristiti?

Neuro lingvističko programiranje je svjetski priznata metodologija u čijem fokusu je komunikacija, samomotivacija i postavljanje ciljeva. Značajan doprinos prilikom upotrebe NLP tehnika i alata možete ostvariti na ...

October 30, 2019