Contact Us

Category: Events

Jahorina Film Festival

Umjetnost na planini. Riječ je o međunarodnom festivalu dokumentarnog filma, turizma i ekologije koji se održava na planini  Jahorini, nedaleko od Sarajeva. Film Festival će se ...

September 27, 2019