Contact Us

Pisanje poslovnih izvještaja / jednodnevni trening

By: Clipcon Administration | 16 Jula, 2020

Trening objašnjava u kojim situacijama i kada treba pisati izvještaj. Objašnjava kako napisati poslovni izvještaj; kako organizirati poslovni izvještaj ali i kako napraviti prijavu u slučaju narušavanja ljudskih prava.

Cilj predavanja je objasniti kako poslovni izvještaji utječu na postupke drugih ljudi. Poslovni izvještaji kreću se u svim pravcima, preko formalne organizacijske strukture, pa čak i preko organizacijskih granica.

Poslovni izvještaji mogu se definirati kao organizirani, objektivni prikazi opažanja, iskustva ili činjenica korištenih u procesu donošenja odluka. Za razumijevanje funkcija poslovnih izvještaja, nekoliko termina treba biti detaljnije analizirano: organizirani i objektivni proces donošenja odluka.

Teme:

Pisanje izvještaja unutar kompanije

Funkcije poslovnih izvještaja

Klasifikacije poslovnih izvještaja

Karakteristike efektivnih izvještaja

Šta učiniti ako kompanija ne prizna povredu prava koja se događaju

Trajanje: 7 sati sa pauzom za ručak i pauzom za kafu

Broj polaznika: Minimum 8 i najviše 22 polaznika

Cijena po polazniku: 220,00 BAM za grupe do 10 polaznika ili 190, 00 BAM za grupe od 11 do 22 polaznika.

Mjesto: Uz dogovor prema lokaciji i željama klijenata

Trener: Amina Kovačević, sertifikovana trenerica

Više informacija: +387 66 370 140 ili [email protected]