Contact Us

Motivacija zaposlenih / jednodnevni trening

By: Clipcon Administration | 7 Avgusta, 2020

Motivacija zaposlenih predstavlja nivo posvećenosti, energije, entuzijazma i kreativnosti koji uposlenici jedne kompanije pokazuju na radnom mjestu. To se odnosi na činjenicu koliko se zaposleni osjeća kao dio tima i koliko je upoznat sa ciljevima organizacije i šta organizacija radi na tome da osnaži motivaciju uposlenika.

Trening se bavi objašnjenjem kako motivacija utiče na zaposlene, njihovu efikasnost i kreativnost te edukacijom na koji način motivacija doprinosi napretku kompanije.

Cilj je objasniti na koje načine motivirati zaposlenike, procijeniti njihov trud i rad, potaknuti zaposlenike na kreativnost i inovativnost kao i kako se boriti sa stresom zaposlenika.

 

Teme:

 

Uvod u temu treninga

Značaj razumijevanja ponašanja zaposlenih

Motivatori na radnom mjestu

Samosvijest zaposlenih

Motivacija kreativnih zaposlenika

Upravljanje stresom i motivacije zaposlenih

Moderne motivacijske tehnike

Zaključak i diskusija

 

Trajanje: 7 sati sa pauzom za ručak i pauzom za kafu

Broj polaznika: Minimum 8 i najviše 22 polaznika

Cijena po polazniku: 220,00 BAM za grupe do 10 polaznika ili 190, 00 BAM za grupe od 11 do 22 polaznika.

Mjesto: Uz dogovor prema lokaciji i željama klijenata

Trener: Amina Kovačević, certifikovana trenerica

Više informacija: +387 66 370 140 ili [email protected]