Contact Us

Mobing i diskriminacija na radnom mjestu / jednodnevni trening

By: Clipcon Administration | 16 Jula, 2020

Trening objašnjava šta je uznemiravanje / zlostavljanje, a šta diskriminacija, način na koji se manifestiraju sa akcentom na diskriminaciji i uznemiravanju u Bosni i Hercegovini.

Cilj predavanja je da učesnici nauče šta je uznemiravanje i diskriminacija; kako utiče na žrtve; osnove na kojima je nezakonito diskriminirati; kako prepoznati diskriminaciju i uznemiravanje; na kojim se osnovama definiraju u BiH i na koji način; kada postoji pravna odgovornost i kako se boriti protiv uznemiravanja i diskriminacije.

Teme:

Definicija Razlika između diskriminacije i uznemiravanja

Oblici diskriminacije

Oblici uznemiravanja

Diskriminacija i uznemiravanje u BiH

Odgovornost za diskriminaciju i uznemiravanje

Negativni efekti

Metoda prepoznavanja

Kako se boriti protiv diskriminacije

Trajanje: 7 sati sa pauzom za ručak i pauzom za kafu

Broj polaznika: Minimum 8 i najviše 22 polaznika

Cijena po polazniku: 220,00 BAM za grupe do 10 polaznika ili 190, 00 BAM za grupe od 11 do 22 polaznika.

Mjesto: Uz dogovor prema lokaciji i željama klijenata

Trener: Amina Kovačević, sertifikovana trenerica

Više informacija: +387 66 370 140 ili [email protected]