Contact Us

Etika u poslovanju / jednodnevni trening

By: Clipcon Administration | 16 Jula, 2020

Biznis kao aktivnost je neodvojivi dio društva i društvo ne može postojati bez biznisa. Aktivnosti u biznisu moraju biti promatrane kroz prizmu etike, a razlog tome je promocija opšteg dobra, zaštita interesa individue i očuvanje društva kao takvog.

Trening se bavi objašnjenjem pojma poslovnu etike te kako eventualno odsustvo iste utiče na zaposlene i kompaniju. Takođe, načini primjene etike u poslovnom okruženju dio su ovog jednodnevnog kursa.

Cilj predavanja je da sudionici razumiju materijal, kako njegova primjena pomaže i kompanijama i zaposlenima, a sve kako bi naučili prepoznati situaciju u kojoj se narušava poslovna etika, naučiti različite pristupe etici koje treba uzeti u obzir i kako osigurati poslovanje na radu se primjenjuje etika.

Teme:

Definicija

Pristup etici

Etika na individualnom nivou

Etika na organizacionom nivou

Iskrenost

Transparentnost

Sukob interesa

Način osiguranja poslovne etike

Zaključci i diskusija

Trajanje: 7 sati sa pauzom za ručak i pauzom za kafu

Broj polaznika: Minimum 8 i najviše 22 polaznika

Cijena po polazniku: 220,00 BAM za grupe do 10 polaznika ili 190, 00 BAM za grupe od 11 do 22 polaznika.

Mjesto: Uz dogovor prema lokaciji i željama klijenata

Trener: Amina Kovačević, sertifikovana trenerica

Više informacija: +387 66 370 140 ili [email protected]