Contact Us
ORGANIZACIJA DOGAĐAJASarajevo

Sarajevo – 5 hotela koji nakon rizika od COVID 19 pružaju najbolju uslugu i prostor za Event Organizaciju

By: Clipcon Administration | 1 Juna, 2020

Prilikom organizovanja event-a, agencije i planeri bivaju suočeni sa mnogim odlukama. Odabir mjesta je jedina od onih koje će imati najveći utjecaj na događaj. Potrebno je da prostor odgovara identificiranoj svrsi događaja, da je lokacija lako prepoznatljiva, da zvanice imaju mogućnost smještaja po potrebi, kao i da je dostupna tehnička i druga podrška koju nemonovno zahtjeva događaj.

Osim toga, novija dešavanja u kontekstu kompromitovanog javnog zdravlja su dovela do toga da organizatori strogo biraju prostore koji zadovoljavaju kriterije prevencije i zaštite od potencijalnih uzročnika infektivnih oboljenja.

Sarajevo, kao glavni grad Bosne i Hercegovine, je u proteklim godinama uveliko usložnilo ponudu mjesta i objekata koji nude prostore za održavanje konferencije, sastanaka, proslava, kao i propratnih sadržaja koji su neophodni za uspješnu organizaciju bilo kojeg event-a.

Ukoliko je forma event-a koji se planira formalnija i zahtjevnija, praksa pokazuje da su hoteli najbolja mjesta za takvo nešto. Razlozi su mnogobrojni i uključuju preciznu komunikaciju između agencije koja je zadužena za organizaciju i hotela, kapacitete i usluge koje hotelski ambijent pruža kao i nezaobilazan momenat sigurnosti i u novije vrijeme strogo potrebne sanitarne i higijenske certificiranosti uz praćenje standarda.

ClipCon DOO Sarajevo, agencija koja se bavi organizacijom korporativnih događaja širokog spektra, nakon provjere novih protokola u izmjenjenim okolnostima, preporučuje sljedeće hotele kao zdravstveno sigurna mjesta za okupljanje:

Novotel Hotel & Resorts, Sarajevo

Konferencijski kapacitet hotela Novotel raspolaže sa dvije velike sale, od kojih je jedna preklopiva gdje je moguće manipulisati brojem ljudi i prostorom, te dodatne dvije male sale. Prednost je dnevno svjetlo i mogućnost prirodnog provjetravanja. Konferencijski dio ovog hotela se dijelom pruža na otvoreni prostor terase, što daje i više mogućnosti organizatorima događaja. 

Foto Hotel Novotel: Prilagođeni “set up” sa socijalnom distancom.

Prateći preporuke WHO-a, mislimo da je pozitivna činjenica da imamo pristup sunčevoj svjetlosti i prirodnom vazduhu, rekli su iz hotela Novotel.

Pored posjedovanja opreme za održavanje video konferencija, ukoliko klijentu to bude bilo potrebno, hotel Novotel ima i dva restorana. To smanjuje potencijalne gužve pri pauzama, te ukoliko bude bilo više konferencija u isto vrijeme – gosti se mogu razdvojiti. 

Smještajni kapaciteti ovog hotela su dostupni prema proceduri da jedan sprat smještajnog kapaciteta treba da bude slobodan u slučaju potrebe za karantinom. Sobe bivaju dezinfikovane prije dolaska i nakon odlaska gostiju. Sljedeći check in se radi najmanje 12 sati nakon odlaska prethodnog gosta.

Također, Novotel Sarajevo je donio mjere i propise kojima se vode u radu a koje strogo prate preporuke Svjetske Zdravstvene Organizacije i Federalnog Ministarstva Zdravstva.

Swissotel Sarajevo

Osim lokacije koja je najpogodnija za sve vrste biznis okupljanja, Swissotel raspolaže sa ukupno devet sala za sastanke/meeting dvorana funkcionalno povezanih sa ulazom i ostatkom hotela. Moguće je, po dolasku na event, direktno iz predvorja hotela liftom stići do dijela za održavanje skupova i događaja.

Swissotel je prilagodio uslugu na način da se dezinfekcija sala i restorana vrši prije i poslije svakog korištenja. Prateća oprema, flipcharts, laptopi se dezinfikuju u vremenu kada su gosti na pauzi za ručak, te se ista može koristiti pola sata nakon izvršene dezinfekcije.

Foto: Swissotel Sarajevo

Dezinfekcione stanice (na bazi 70% alkohola) su postavljenje na ulazu ali i u prostoru sala za događaje, kao i u restoranu. Uputstva za korištenje dezinfekcijskih sredstava i za pranje ruku postavljene na vidnom mjestu. Osigurano je i adekvatno odlaganje otpada.

Dodatno, hotel vrši dezinfekciju svih javnih površina (liftovi, toaleti, ulazi ) minimalno 3 puta dnevno a sobe se dezinficiraju prije dolaska gosta i poslije odlaska gosta uz pravilo da se sobe ne izdaju najmanje 12 sati nakon odlaska prethodnog gosta.

Gosti hotela su dužni da poštuju zakonske propise u vezi sa zaštitom  (nošenje maski, propisno rastojanje, odlaganje maramica i otpada na tačno određeno mjesto), rekli su nam u Swissotel-u

Hotel Holiday, Sarajevo

Kao prvi AntiCovid Kongresni Centar u Sarajevu, hotel Holiday je spreman za prijem gostiju i organizovanje svih vidova sastanaka, predavanja i prezentacija. Opremljen u skladu sa zahtjevima Svjetske Zdravstvene Oganizacije (WHO), ispunjavajući sve higijensko-epidemiološke uvjete.

Foto: Hotel Holiday

Gostima pružaju sigurnost u radu i okupljanju, a mjere su širokog spektra od tunela za dezinfekciju do savršeno namještenih i bezbjednih dvorana.

Courtyard by Marriott, Sarajevo

Okružen institucijama i biznis centrima, hotel Courtyard by Marriott je idealno smješten za pružanje savršene ravnoteže između poslovnih potreba kretanja i usluga održavanja događaja u centru grada. Ovaj hotel daje na raspolaganje visokotehnološke konferencijske sadržaje uz 5 konferencijskih sala s prirodnom svjetlom. Dostupna je oprema za video konferencije, oprema za simultani prevod te besplatana Wi-Fi konekcija u cijelom hotelu. Bitno je pomenuti i nagrađivani krovni S One Sky sa panoramskim pogledom na Sarajevo.

Foto: Courtyard by Marriott, Sarajevo

U Courtyard by Marriott Sarajevo pomno nadziru savjete lokalnih zdravstvenih vlasti i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Hoteli iz ove grupacije i dalje koriste protokole za čišćenje i dezinfekciju koje preporučuju centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), sa posebnom pažnjom na dodirne površine.
Naglasak je i na dezinfekciji javnih prostora hotela, kao što je recepcija, dizalo i tipkama dizala, ručkama na vratima, javnog toaleta i ključeva soba.
 

Radimo na edukaciji zaposlenih o preventivnim mjerama koje daju lokalne zdravstvene vlasti te je uvedena i praksa povećane učestalosti čišćenja, uz dodatno brisanje svih površina, rekli su nam u hotelu.

Foto: Courtyard by Marriott, Sarajevo
 • Prakticira se socijalno distanciranje kod sjedenja gostiju u salama za sastanke, glavnom restoranu, lobby bar-u i salonu hotela.
 • Pružaju se dodatni resursi gostima i zaposlenicima, uključujući sredstva za čišćenje ruku, dodatni sapun itd.
 • Primjena povećanih sanitarnih postupaka i pranja ruku za sve zaposlene.
 • Raskidanje ličnog kontakta u našem hotelu, uključujući i rukovanje.


Hotel Europe, Sarajevo

Hotel Europa je nastavio sa radom i ima široku paletu na raspolaganju po pitanju izbora sala za održavanje događaja.

U skladu sa instrukcijama nadležnih institucija  preduzeli smo sve mjere zastite od corona virusa a sve u cilju očuvanja zdravlja svih naših uposlenika, klijenata i partnera sa kojima sarađujemo.

Sve sale su opremljene u skladu sa zahtjevima WHO, ispunjavajući sve higijensko – epidemiološke uvjete, koje gostima pružaju sigurnost u radu i boravku u hotelu. Kompletna i redovna dezinfekcija svih prostora i ventilacijakih sustava se redovno sprovodi a raspored u salama je pripremljen po preporukama nadležnih institucija.

Neke od mjera kojih se pridržavaju su: 

 • Provjetravanja prostorija vanjskim zrakom tokom radnog vremena, mehaničkom/prirodnom ventilacijom
 • Na svim ulazima postavljeno je sredstvo za dezinfekciju i dostupno je uposlenicima i gostima
 • Na svim ulazima postavljena dezo-barijera za dezinfekciju obuće
 • Postavljena su jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postavke sala
 • Regulacija ulaska broja gostiju
 • Redovno mjerenje telesne temperature uposlenih
 • Svi uposlenici zaštićeni sa zaštitnom maskom na radnom mjestu
 • Fizički razmak izmedju stolova
 • Fizički razmak prilikom naručivanja usluga u hotelu (gost/uposlenik)

ClipCon d.o.o.

Fra Andjela Zvizdovica 1, 71000 Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina

Contact Informations

+387 33 821 487

+387 66 370 140

[email protected]

ID: 4202305840005

 

Please solve to proceed *