Contact Us
Event ManagementEvents

Organizacija savršenog korporativnog događaja

By: Clipcon Administration | March 4, 2020

Vođenje biznisa, u bilo kojem sektoru poslovanja, podrazumjeva privlačenje novih klijenata kao i održavanje kontinuiteta brenda, prodaje, nivoa angažmana.

U vrijeme sve veće konkurencije te internet marketinga gdje je poređenje usluga i ponude vrlo lako od strane konzumenta, tržište nikada nije bilo zahtjevnije. Dobre cjenovne ponude ili “paketi” su odličan način privlačenja kupaca-korisnika. Međutim, mali biznisi vrlo teško mogu da prate velike korporacije iz istog sektora ili sa sličnom ponudom. Kada je u pitanje prezentacija usluge, ništa nije tako efektivno kao organozacija korporativnog eventa!

Organizirati veći event koji će impresionirati zvanice te prezentirati ponudu ili proizvod na najbolji mogući način, može biti izuzetno zahtjevno. U tom smislu, preporučuje se angažman agencija specijaliziranih u ovoj oblasti a koji će objediniti sve elemente i zahtjeve u jedno jedinstveno iskustvo.

Postoji nekoliko smjernica koje, bez obzira da li je angažovana profesionalna agencija ili ne, treba pratiti kroz organizaciju jednog poslovnog događaja:

POSTAVITE JASAN BUDŽET

Kada su u pitanju događaji sa zvanicama, lako je izaći iz okvira planirane potrošnje te je u tom smislu neophodno jasno definirati budžet sa varijabilnim troškovima i pridržavati se kalkulacije koliko je to moguće. Ukoliko ste mali ili tek nov biznis-brand, ovaj korak je od izuzetne važnosti jer želite postići maksimalan efekat a da pri tome ne pravite velike troškove prije generisanja dobiti.

PLANIRAJTE

Tabela i plan su prijatelji organizatora događaja. Pokušajte se sjetiti svih stavki: ozvučenja, osvjetljenja, dekoracije, itd. Također, što ranije počnete planirati, bolje za sve!

PRATITE IDEJU EVENTA

Imate brand? Kompaniju koja se bavi specifičnom djelatnošću? Kod organizacije eventa u poslovne svrhe najbitnije je držati se ideje i vrijednosti poslovanja koje obavljate. U tom smislu, cijeli događaj treba da bude u svrhu naglašavanja vašeg proizvoda ili ideje. Nikako se ne smije promašiti ideja eventa! Svi aspekti, uključujući i listu zvanica, treba da budu u svrhu promocije poslovanja i konačnog poslovnog uspjeha koji je i cilj.