Contact Us
Events

Jahorina Film Festival

By: Milena Radjenovic | September 27, 2019

Umjetnost na planini.

Riječ je o međunarodnom festivalu dokumentarnog filma, turizma i ekologije koji se održava na planini  Jahorini, nedaleko od Sarajeva.

Film Festival će se održati od 25 -28. 9. 2019. godine.

Jahorina Film Festival je stalna manifestacija u oblasti kulture, čiji je osnivač Udruženje građana Jahorinafest. 

On je istovremeno domaći i međunarodni takmičarski filmski festival umjetničkih ostvarenja u oblasti kratkog igranog, dokumentarnog i kratkometražnog filma rađenog tehnikom filmskog ili video (elektonskog) zapisa.